Stoom je medewerkers klaar voor schaalopbrengsten en sta paraat voor de ‘New Normal’

New Normal Webinar Series

Wanneer de COVID-19-maatregelen teruggeschroefd worden zal je onderneming ongetwijfeld weer aantrekken. Anticipeer nu al op de ‘New Normal’. In welke mate zullen de klantenbehoeftes veranderen? Wat is de impact op de manier van werken? Waar zijn verbeteringen mogelijk? Wat is het effect op de inzet van de medewerkers?

Tijdens de vijfdelige New Normal Webinar Series gaan we telkens 1 uur in op enkele essentiële tools en technieken die je helpen je nu al voor te bereiden op de verwachte gevolgen.

Registreren

Pour vous inscrire aux webinaires en français, cliquez ici.

 
 
 
 
 
 
 

Overzicht Webinars

Customer Journeys: begrijp en visualiseer hoe je klant de interactie met je bedrijf en je diensten ervaart na COVID-19

Spreker: Jan Willekens, Management Consultant BDO Strategy & Transformation

Menselijk gedrag wijzigt voortdurend. Externe gebeurtenissen zoals COVID-19 kunnen het klantengedrag sterk beïnvloeden. Bedrijven moeten hier op inspelen door hun producten en diensten af te stemmen op de nieuwe noden van de klant.

Customer Journeys zijn een veelgebruikt instrument om producten/diensten te begrijpen vanuit het standpunt van de klant. We leggen je uit hoe je pijnpunten in de klantenervaring identificeert en deze gebruikt als basis voor een vernieuwde of aangepaste dienstverlening.

Wanneer?

Maandag 4 mei, 16:00 - 17:00

Process Mapping: visualiseer de End-to-End-flow van activiteiten binnen je organisatie

Spreker: Eddy Janssen, Partner BDO Strategy & Transformation

Om de werking van je organisatie aan te passen aan mogelijk gewijzigde (klanten-)behoeften of prioriteiten en tegelijkertijd de kosten te beheersen en de kwaliteit te garanderen, is het belangrijk om een goed zicht te hebben op de huidige manier van werken, zodat je daarna verbeteringen kan doorvoeren waar nodig.

Via Process Mapping worden zowel de huidige (AS-IS) als de toekomstige (TO-BE) activiteitenketens in kaart gebracht.  Op die manier wordt precies aangegeven waar wijzigingen nuttig of nodig zijn.

In deze sessie tonen we hoe je process maps op een gestructureerde manier opmaakt en wat hierbij de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Wanneer?

Woensdag 6 mei, 11:00 - 12:00

Waste Walk: identificeer verbeteropportuniteiten binnen je processen met de Lean ‘8 Types of Waste’

Spreker: Jan Cumps, BDO Strategy & Transformation

Lean Thinking is een bedrijfsfilosofie die zich richt op het leveren van maximale toegevoegde waarde aan de klant, waarbij tegelijk maximale efficiëntie wordt nagestreefd. Dit gebeurt onder andere door het minimaliseren van verspillingen – ‘Waste’ – binnen de bedrijfsprocessen.

Waste Walks helpen je om op een eenvoudige manier zicht te krijgen op verbeteropportuniteiten binnnen je processen. In deze sessie leggen we je de basisprincipes van Lean uit, definiëren we enkele sleutelbegrippen en leggen we uit hoe je de 8 Types of Waste herkent en gebruikt als referentie voor je Waste Walks.

Wanneer?

Woensdag 13 mei, 11:00 - 12:00

Value Stream Mapping: documenteer, analyseer en verbeter de informatie- en materiaalstromen

Spreker: Eddy Janssen, Partner BDO Strategy & Transformation

Lean Thinking is een bedrijfsfilosofie die zich richt op het maximaal leveren van toegevoegde waarde aan de klant, waarbij tegelijk maximale efficiëntie wordt nagestreefd. Naast eenvoudige technieken zoals Waste Walks bevat de Lean Toolbox ook heel wat hulpmiddelen voor meer doorgedreven analyses.  Een Value Stream Map helpt je om informatie- en materiaalstromen te documenteren en te evalueren.

In deze sessie leggen we je uit hoe je zicht krijgt op onder andere de waardetoevoegende activiteiten, (tussen-)voorraden, werk- en wachttijden, en bewegingen van materialen en mensen om daarna veranderingen aan te brengen en de waardecreatie te maximaliseren.

Wanneer?

Vrijdag 15 mei, 11:00 - 12:00

Total Team Effectiveness: meet en begrijp hoe middelen worden ingezet om klantenwaarde te creëren

Spreker: Glenn Rosez, Management Consultant BDO Strategy & Transformation

Wil je de werking van je organisatie optimaliseren, dan zet je best alle nodige middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit of onnodige stress te creëren.

Total Team Effectiveness is een analysetechniek die op een eenvoudige manier de productiviteit van teams in kaart brengt. In deze sessie tonen we hoe je op een gestructureerde manier snel inzicht krijgt in de werking van een team om daarna eventuele aanpassingen en verbeteringen door te voeren op basis van een cijfermatige evaluatie.

Wanneer?

Maandag 18 mei, 11:00 - 12:00

Neem een kijkje in ons aanbod en ontdek hoe we samen je organisatie ‘New Normal’-proof maken.