FORENSIC & LITIGATION

1 op de 5 bedrijven slachtoffer van fraude voorbije jaar

Bedrijfsfraude is actueler dan ooit. Het onderwerp komt echter nauwelijks in de pers, wellicht omdat veel zaken liever binnenskamers worden gehouden. Op basis van gepubliceerde artikels, stelden we voor België in 2017 slechts 29 gevallen vast van fraude bij ondernemingen. In 2016 waren er dat nog 34. Wij geloven dat deze cijfers de werkelijkheid niet weerspiegelen en vanuit deze insteek deden we een rechtstreekse bevraging aan de bedrijven om de werkelijke impact van fraude in België in kaart te brengen. Er zijn tal van wereldwijde studies beschikbaar, echter geen ervan is voldoende gedetailleerd om lokale Belgische duiding te geven over deze cijfers.

77

% VAN DE BEDRIJVEN KREEG DE VOORBIJE 5 JAAR TE MAKEN MET EEN POGING TOT FRAUDE

22

% VAN DE BEDRIJVEN WAS DE VOORBIJE 12 MAANDEN HET SLACHTOFFER VAN FRAUDE

150000

€ IS HET GEMIDDELDE VERLIES PER BEDRIJF BIJ FRAUDE

37

% VAN DE FRAUDE WORDT
GEPLEEGD DOOR PERSONEEL VAN HET BEDRIJF

RAPPORT

Vraag uw exemplaar aan

 
 
 
 
 

Over het onderzoek

BDO verzamelde de antwoorden van 245 bedrijven in België actief in 33 verschillende sectoren in België. Het gaat om bedrijven met een omzet tussen 5 miljoen euro en meer dan 500 miljoen euro. BDO liet de studie door een extern onderzoeksbureau uitvoeren in mei 2018.

CONTACTPERSONEN

Hebt u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

De experten van ons Forensic & Litigation Support-team scherpen hun praktijkervaring continu aan met gespecialiseerde opleidingen – kwestie van fraudeurs een stapje voor te blijven – en leren bij elke zaak weer bij. Zo beschikken ze vandaag over een rist tools en technieken om issues op te sporen en diepgaand te onderzoeken, zoals

Fraud Investigation
 • Onderzoek naar boekhoudkundige en financiële onregelmatigheden
 • Asset Tracing
 • Beoordeling van de schade
 • Onderzoek naar corruptie en verduistering van activa
 • Integrity due diligence
 • Background search
Fraud Detection & Prevention
 • In kaart brengen van de frauderisico’s
 • Ondersteuning bij het opstellen van aanbevelingen - situatie AS IS / TO BE
 • Opsporing van organisatorische of IT-veiligheidsinbreuken
Litigation Support
 • Technisch advies bij strafgeschillen
 • Evaluatie van bedrijfsschade; verlies van kans en winstderving
 • Eenzijdige verbreking van een verkoopconcessie of een commerciële overeenkomst
 • Bijstand in arbitrageprocedures
image-box
Stephane Goddé

Senior Manager
Forensic & Litigation Support

 • stephane.godde@bdo.be
 • +32 498 93 96 02
image-box
Wim Verbelen

Senior Manager
Forensic & Litigation Support

 • wim.verbelen@bdo.be
 • +32 486 28 87 07