FORENSIC & LITIGATION

Fraude daalt, de kosten nemen toe

Uit onze laatste studie (2018) over de fraudeproblematiek in bedrijven bleek dat te weinig van hen zich bewust zijn van het frauderisico waaraan ze worden blootgesteld. De algemene pers behandelt het onderwerp enkel in geval van bijzonder ernstige fraude met bekende multinationals of overheden, terwijl vakbladen of specifieke studies de problematiek doorgaans enkel op globaal of continentaal vlak beschrijven. Hoe zit het met Belgische bedrijven? Hoe worden zij met deze problematiek geconfronteerd? Met onze studie willen we deze dreiging op het niveau van de Belgische markt onder de aandacht brengen.

21

% VAN DE ONDERNEMINGEN VERKLAART DE VOORBIJE 5 JAAR TEN MINSTE EENMAAL HET SLACHTOFFER TE ZIJN GEWEEST VAN FRAUDE

56

% VAN DE INTERNE FRAUDEPOGINGEN LEIDT TOT SCHADE VOOR DE ONDERNEMING

200000

€ IS HOEVEEL EEN BEDRIJF GEMIDDELD VERLIEST DOOR FRAUDE

45

% VAN DE FRAUDEGEVALLEN WORDT GEPLEEGD DOOR PERSONEELSLEDEN VAN HET BEDRIJF IN RUIME ZIN

RAPPORT

Vraag uw exemplaar aan

 
 
 
 
 
 

Over het onderzoek

BDO verzamelde de antwoorden van bijna 200 bedrijven in België, met een omzet tussen 5 miljoen euro en meer dan 500 miljoen euro. BDO liet de studie door een extern onderzoeksbureau uitvoeren in mei 2019.

CONTACTPERSONEN

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen

De experten van ons Forensic & Litigation Support-team scherpen hun praktijkervaring continu aan met gespecialiseerde opleidingen – kwestie van fraudeurs een stapje voor te blijven – en leren bij elke zaak weer bij. Zo beschikken ze vandaag over een rist tools en technieken om issues op te sporen en ze diepgaand te onderzoeken:

FRAUDEPREVENTIE
 • Evaluatie van frauderisico’s
 • Implementatie en begeleiding bij de uitvoering van de interne controles
 • Beleidslijnen en richtsnoeren
 • Gedragscode
 • Toegangsbeheer en scheiding van functies
 • Interventieplan in geval van fraude
 • Opleiding over frauderisico’s
 • Implementatie van een klokkenluidersysteem (whistleblowing)
OPSPORING EN ONDERZOEK VAN FRAUDE
 • Process mining
 • Background search
 • Asset tracing
 • Proactieve data-analyse
 • Belangenconflicten
GESCHILLEN
 • Evaluatie van financiële schade
 • Technische ondersteuning
 • Arbitrage
image-box
Cédric Antonelli

Partner
Forensic & Litigation Support

 • cedric.antonelli@bdo.be
 • +32 474 30 03 96
image-box
Wim Verbelen

Senior Manager
Forensic & Litigation Support

 • wim.verbelen@bdo.be
 • +32 486 28 87 07